| 

https://yeutre.vn/bai-viet/mang-thai-bao-lau-thi-om-nghen-va-khi-nao-se-het-om-nghen.16339/ – Chi tiết 2020

Một số nội dung bài viết liên quan đến chủ đề Món Ngon Cho Bé được chúng tôi cập nhật mỗi ngày website inffoody. Mời các bạn chú ý theo dõi nhé.

https://yeutre.vn/bai-viet/mang-thai-bao-lau-thi-om-nghen-va-khi-nao-se-het-om-nghen.16339/ – Kiến thức từ chuyên gia.

https://yeutre.vn/bai-viet/mang-thai-bao-lau-thi-om-nghen-va-khi-nao-se-het-om-nghen.16339/

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề https://yeutre.vn/bai-viet/mang-thai-bao-lau-thi-om-nghen-va-khi-nao-se-het-om-nghen.16339/ rồi nhé. Inffoody tin rằng bạn đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích rồi đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức Mẹ và Bé thì bạn xem thêm tại đây nhé: https://inffoody.com/mon-ngon-cho-be.

Từ khoá liên quan về chủ đề https://yeutre.vn/bai-viet/mang-thai-bao-lau-thi-om-nghen-va-khi-nao-se-het-om-nghen.16339/

#httpsyeutrevnbaivietmangthaibaolauthiomnghenvakhinaosehetomnghen16339.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại INF Foody.

Nguồn: yeutre.vn.

 | 

https://yeutre.vn/bai-viet/7-mon-canh-giai-nhiet-cho-be-mua-nang-nong.6385/ – Chi tiết 2020

Một số nội dung bài viết liên quan đến chủ đề Món Ngon Cho Bé được chúng tôi cập nhật mỗi ngày website inffoody. Mời các bạn chú ý theo dõi nhé.

https://yeutre.vn/bai-viet/7-mon-canh-giai-nhiet-cho-be-mua-nang-nong.6385/ – Kiến thức từ chuyên gia.

https://yeutre.vn/bai-viet/7-mon-canh-giai-nhiet-cho-be-mua-nang-nong.6385/

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề https://yeutre.vn/bai-viet/7-mon-canh-giai-nhiet-cho-be-mua-nang-nong.6385/ rồi nhé. Inffoody tin rằng bạn đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích rồi đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức Mẹ và Bé thì bạn xem thêm tại đây nhé: https://inffoody.com/mon-ngon-cho-be.

Từ khoá liên quan về chủ đề https://yeutre.vn/bai-viet/7-mon-canh-giai-nhiet-cho-be-mua-nang-nong.6385/

#httpsyeutrevnbaiviet7moncanhgiainhietchobemuanangnong6385.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại INF Foody.

Nguồn: yeutre.vn.

 | 

https://yeutre.vn/bai-viet/huong-dan-me-8-tu-the-cho-con-bu-dung-bang-hinh-ve.7166/ – Chi tiết 2020

Một số nội dung bài viết liên quan đến chủ đề Món Ngon Cho Bé được chúng tôi cập nhật mỗi ngày website inffoody. Mời các bạn chú ý theo dõi nhé.

https://yeutre.vn/bai-viet/huong-dan-me-8-tu-the-cho-con-bu-dung-bang-hinh-ve.7166/ – Kiến thức từ chuyên gia.

https://yeutre.vn/bai-viet/huong-dan-me-8-tu-the-cho-con-bu-dung-bang-hinh-ve.7166/

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề https://yeutre.vn/bai-viet/huong-dan-me-8-tu-the-cho-con-bu-dung-bang-hinh-ve.7166/ rồi nhé. Inffoody tin rằng bạn đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích rồi đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức Mẹ và Bé thì bạn xem thêm tại đây nhé: https://inffoody.com/mon-ngon-cho-be.

Từ khoá liên quan về chủ đề https://yeutre.vn/bai-viet/huong-dan-me-8-tu-the-cho-con-bu-dung-bang-hinh-ve.7166/

#httpsyeutrevnbaiviethuongdanme8tuthechoconbudungbanghinhve7166.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại INF Foody.

Nguồn: yeutre.vn.

 | 

https://yeutre.vn/bai-viet/101-bieu-cam-guong-mat-cua-tre-con-khi-an-chanh.6874/ – Chi tiết 2020

Một số nội dung bài viết liên quan đến chủ đề Món Ngon Cho Bé được chúng tôi cập nhật mỗi ngày website inffoody. Mời các bạn chú ý theo dõi nhé.

https://yeutre.vn/bai-viet/101-bieu-cam-guong-mat-cua-tre-con-khi-an-chanh.6874/ – Kiến thức từ chuyên gia.

https://yeutre.vn/bai-viet/101-bieu-cam-guong-mat-cua-tre-con-khi-an-chanh.6874/

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề https://yeutre.vn/bai-viet/101-bieu-cam-guong-mat-cua-tre-con-khi-an-chanh.6874/ rồi nhé. Inffoody tin rằng bạn đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích rồi đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức Mẹ và Bé thì bạn xem thêm tại đây nhé: https://inffoody.com/mon-ngon-cho-be.

Từ khoá liên quan về chủ đề https://yeutre.vn/bai-viet/101-bieu-cam-guong-mat-cua-tre-con-khi-an-chanh.6874/

#httpsyeutrevnbaiviet101bieucamguongmatcuatreconkhianchanh6874.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại INF Foody.

Nguồn: yeutre.vn.

 | 

https://yeutre.vn/mon-ngon/page-85/ – Chi tiết 2020

Một số nội dung bài viết liên quan đến chủ đề Món Ngon Cho Bé được chúng tôi cập nhật mỗi ngày website inffoody. Mời các bạn chú ý theo dõi nhé.

https://yeutre.vn/mon-ngon/page-85/ – Kiến thức từ chuyên gia.

https://yeutre.vn/mon-ngon/page-85/

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề https://yeutre.vn/mon-ngon/page-85/ rồi nhé. Inffoody tin rằng bạn đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích rồi đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức Mẹ và Bé thì bạn xem thêm tại đây nhé: https://inffoody.com/mon-ngon-cho-be.

Từ khoá liên quan về chủ đề https://yeutre.vn/mon-ngon/page-85/

#httpsyeutrevnmonngonpage85.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại INF Foody.

Nguồn: yeutre.vn.

 | 

https://yeutre.vn/bai-viet/cach-lam-muop-xao-long-ga-cuc-ngon-an-hoai-khong-ngan.15359/ – Chi tiết 2020

Một số nội dung bài viết liên quan đến chủ đề Món Ngon Cho Bé được chúng tôi cập nhật mỗi ngày website inffoody. Mời các bạn chú ý theo dõi nhé.

https://yeutre.vn/bai-viet/cach-lam-muop-xao-long-ga-cuc-ngon-an-hoai-khong-ngan.15359/ – Kiến thức từ chuyên gia.

https://yeutre.vn/bai-viet/cach-lam-muop-xao-long-ga-cuc-ngon-an-hoai-khong-ngan.15359/

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề https://yeutre.vn/bai-viet/cach-lam-muop-xao-long-ga-cuc-ngon-an-hoai-khong-ngan.15359/ rồi nhé. Inffoody tin rằng bạn đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích rồi đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức Mẹ và Bé thì bạn xem thêm tại đây nhé: https://inffoody.com/mon-ngon-cho-be.

Từ khoá liên quan về chủ đề https://yeutre.vn/bai-viet/cach-lam-muop-xao-long-ga-cuc-ngon-an-hoai-khong-ngan.15359/

#httpsyeutrevnbaivietcachlammuopxaolonggacucngonanhoaikhongngan15359.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại INF Foody.

Nguồn: yeutre.vn.

 | 

Bé đi ngoài nhiều lần và những điều bố mẹ cần lưu ý – Chi tiết 2020

Một số nội dung bài viết liên quan đến chủ đề Món Ngon Cho Bé được chúng tôi cập nhật mỗi ngày website inffoody. Mời các bạn chú ý theo dõi nhé.

Bé đi ngoài nhiều lần và những điều bố mẹ cần lưu ý – Kiến thức từ chuyên gia.

Bé đi ngoài nhiều lần trong ngày chứng tỏ bé đang gặp vấn đề về tiêu hóa, do sự mất cân bằng giữa vi sinh vật có lợi và hệ vi vật có hại ở đường ruột. Để xác định rõ hơn việc bé đi ngoài nhiều lần có nguy hiểm không, nguyên nhân do đâu và phải làm gì khi con gặp phải tình trạng này, nội dung bài viết tiếp sau đây sẽ giúp các mẹ tìm hiểu về vấn đề thêm phần chi tiết.

 bé đi ngoài nhiều lần chứng tỏ bé gặp vấn đề tiêu hóa
Bé đi ngoài nhiều lần chứng tỏ bé gặp vấn đề về tiêu hóa – Ảnh Internet

1. Nguyên nhân khiến bé đi ngoài nhiều lần

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng đi ngoài nhiều lần của bé. Nếu bé đi ngoài nhiều lần (khoảng hơn 8 lần), các bố mẹ hãy chú ý, rất có thể xuất phát từ những nguyên nhân sau đây:

Thứ nhất là do dị ứng với sữa mẹ. Đây là nguyên nhân thường gặp và chủ yếu nhất khiến bé đi ngoài nhiều lần vì chế độ ăn của mẹ đang cho con bú ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu hóa của của con. Khi bé đi ngoài nhiều lần, các mẹ nên xem xét để điều chỉnh lại ngay việc lựa chọn thức ăn của mình sao cho phù hợp.

 bé đi ngoài nhiều lần do dị ứng sữa mẹ
Sữa mẹ rất có thể là nguyên nhân khiến bé đi ngoài nhiều lần – Ảnh Internet

Nguyên nhân thứ hai rất có thể là do hăm tã. Việc hăm tã thường khiến bé không dễ chịu, nổi mẩn đỏ. Trong trường hợp này, các mẹ rất có thể sử dụng kem chống hăm cho trẻ. Nếu mông của bé chưa đỏ, mẹ có thể thoa một lớp mỏng kem bôi trơn nhưng khi thấy mẩn đỏ xuất hiện, mẹ nên sử dụng kem đặc trị hăm tã có chứa thành phần oxit kẽm. Sau khi bé đi đại tiện xong, mẹ nên cho bé “thả rông” vùng mông trong 1 thời gian ngắn cho bé để chúng được khô thoáng tự nhiên rồi hãy mặc tã lại. Cách làm này sẽ giúp chữa trị tình trạng bé đi ngoài nhiều lần.

 bé đi ngoài nhiều lần do hăm tã
Hăm tã dễ khiến bé đi ngoài nhiều lần – Ảnh Internet

Bệnh tiêu chảy cũng là nguyên nhân khiến bé đi ngoài nhiều lần (8 – 10 lần/ ngày) với các dấu hiệu như: phân lỏng toàn nước, thậm chí phân rất có thể màu xanh, phân có nhày, có máu, kèm theo đó trẻ không dễ chịu, quấy khóc, bú kém, rất có thể sốt, mệt mỏi, nôn thì chính là dấu hiệu cho biết bé bị tiêu chảy. Các mẹ phải chú ý chữa trị kịp thời, nếu không bù nước nhanh và chữa trị kịp thời cho bé sẽ rất nguy hiểm, dễ dẫn đến tình trạng suy thận, suy hô hấp, thậm chí rất có thể tử vong.

 bé đi ngoài nhiều lần do tiêu chảy
Tiêu chảy là nguyên nhân khiến bé đi ngoài nhiều lần – Ảnh Internet

2. Biện pháp phòng tránh

Để bảo vệ thể chất của con, các mẹ nên chú ý các biện pháp phòng tránh tình trạng bé đi ngoài nhiều lần:

Trước hết, các mẹ cần kiểm soát chế độ ăn uống của mình sao cho hợp lý trong suốt quá trình cho con bú, để vừa đầy đủ dinh dưỡng, vừa an toàn, không khiến bé đi ngoài nhiều lần. Các mẹ nên chăm sóc, vệ sinh cho bé thường xuyên, đúng cách theo hướng dẫn ban đầu của cán bộ y tế.

Lời khuyên cho các mẹ là không nên cho bé dưới 6 tháng tuổi ăn dặm vì trong thời gian này, hệ thống tiêu hóa của con chưa trưởng thành, rất nhạy cảm với các thực phẩm mới để tránh làm bé đi ngoài nhiều lần. Nếu bé hơn 6 tháng thì các mẹ chỉ nên cho bé ăn những thực phẩm dẻo, mềm, dễ tiêu hóa như thịt gà, sữa chua, đậu nành, hồng xiêm, cà rốt…. Đồng thời, nên chia nhỏ các bữa ăn, ăn vừa phải, không ép bé ăn và cho bé uống nhiều nước để đảm bảo thể chất cho bé. Thức ăn cũng nên được nấu kỹ và cho bé ăn ngay sau khi nấu xong, tuyệt đối không ăn thức ăn để lâu, nhằm mục tiêu đảm bảo vệ sinh, tránh ngộ độc thực phẩm , nguy hiểm cho bé.

 kiểm soát chế độ ăn để phòng tránh bé đi ngoài nhiều lần
Các mẹ cần kiểm soát chế độ ăn để phòng tránh bé đi ngoài nhiều lần – Ảnh Internet

3. Bố mẹ cần làm gì khi bé đi ngoài nhiều lần?

Nếu bố mẹ đã xác định được nguyên nhân khiến bé đi ngoài nhiều lần là do bé bị tiêu chảy thì trước hết, các mẹ cần bổ sung dung dịch bù chất điện giải oresol pha theo tỉ lệ như hướng dẫn hoặc nước cháo muối theo tỉ lệ: dùng 1 nắm gạo (50g), 1 ít muối (3,5g) và 6 chén nước sạch, đun nhừ, lọc qua rá cho trẻ uống dần. Trẻ trên 6 tháng tuổi còn rất có thể còn có thể uống nước súp, nước cơm, nước cháo, nước dừa, nước hoa quả tươi không đường, nước chín để nguội.

Khi thấy bé đi ngoài nhiều lần, bố mẹ cũng tuyệt đối không tự ý dùng thuốc kháng sinh , thuốc cầm tiêu chảy khi không có sự chỉ định của bác sỹ vì như thế sẽ rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp tới thể chất của bé sau này.

 đưa bé bị đi ngoài nhiều lần đi khám bác sĩ
Nên đưa bé đi ngoài nhiều lần đi khám bác sĩ để được điều trị đúng cách – Ảnh Internet

Các bố mẹ cần đưa bé đến ngay cơ sở y tế nếu thấy con mình có một trong các dấu hiệu sau: không ăn uống được và bỏ bú, sốt cao hơn, khát nước hoặc trong phân có máu .

Như vậy, bé đi ngoài nhiều lần rất có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Vì thế, các mẹ hãy tìm hiểu kỹ biểu lộ đi ngoài của bé có kèm theo các triệu chứng nào khác hay không để rất có thể xác định được bệnh một cách cụ thể, rõ ràng. Bởi lẽ, đường ruột của trẻ sơ sinh hết sức nhạy cảm và việc đi ngoài nhiều lần sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, cũng như thể chất của con. Bố mẹ hãy theo dõi các bé cẩn thận để chăm sóc con thật tốt nhé.

Mỹ Tiên tổng hợp  


Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề Bé đi ngoài nhiều lần và những điều bố mẹ cần lưu ý rồi nhé. Inffoody tin rằng bạn đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích rồi đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức Mẹ và Bé thì bạn xem thêm tại đây nhé: https://inffoody.com/mon-ngon-cho-be.

Từ khoá liên quan về chủ đề Bé đi ngoài nhiều lần và những điều bố mẹ cần lưu ý

#Bé #đi #ngoài #nhiều #lần #và #những #điều #bố #mẹ #cần #lưu.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại INF Foody.

Nguồn: yeutre.vn.

 | 

Trẻ sơ sinh ngủ nhiều có tốt không? – Chi tiết 2020

Một số nội dung bài viết liên quan đến chủ đề Món Ngon Cho Bé được chúng tôi cập nhật mỗi ngày website inffoody. Mời các bạn chú ý theo dõi nhé.

Trẻ sơ sinh ngủ nhiều có tốt không? – Kiến thức từ chuyên gia.

Ngủ là một trong những hoạt động chính của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, không ít mẹ lo lắng khi thấy trẻ sơ sinh ngủ nhiều. Vậy trẻ sơ sinh ngủ nhiều có tốt không?

1. Lợi ích của giấc ngủ đối với trẻ

Giấc ngủ rất quan trọng với trẻ sơ sinh

Trong cuộc sống, giấc ngủ vô cùng quan trọng, đặc biệt với trẻ nhỏ.

– Trẻ vẫn tiếp tục lớn lên trong khi ngủ ngon, đủ giấc. Khi ngủ, não bộ sẽ tiết ra nhiều hóc – môn tăng trưởng giúp trẻ phát triển chiều cao tối ưu.

– Ngủ cũng giúp trẻ phát triển não bộ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ ngủ đủ giấc mỗi ngày, não sẽ phát triển nhanh và khỏe hơn so với trẻ ngủ ít, giấc ngủ không sâu, hay bị gián đoạn. Ngoài ra, ngủ nhiều còn đảm bảo sự phát triển của hệ thần kinh trung ương.

– Trẻ sơ sinh ngủ nhiều sẽ thoải mái hơn về tinh thần do khung người được thư giãn vì vậy, trẻ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc hơn là khóc lóc mỗi ngày.

– Ngủ nhiều ở trẻ sơ sinh sẽ giúp trẻ ăng cương hệ miễn dịch và khỏe hơn. Điều này sẽ giúp trẻ phòng được các bệnh về nhiễm khuẩn, giúp trẻ ăn ngon, ngủ khỏe và mau lớn.

3. Thời gian ngủ theo độ tuổi

Trẻ sơ sinh ngủ nhiều có tốt không? Các mẹ cùng theo dõi thời gian quy định ngủ cho trẻ để hiểu hơn về giấc ngủ của trẻ nhé.

– Trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi: Trẻ ngủ khoảng 16 giờ, trong đó ngủ đêm 8 giờ, ngủ ngày 8 giờ.

– Trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi: Trẻ ngủ khoảng 15 giờ, trong đó ngủ đêm 10 giờ, ngủ ngày 5 giờ.

– Trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi: Trẻ ngủ khoảng 14.5 giờ, trong đó ngủ đêm 11 giờ, ngày 3,5 giờ.

– Trẻ sơ sinh 9 tháng tuổi: Trẻ ngủ khoảng 14 giờ, trong đó ngủ đêm khoảng 11 giờ, 3 giờ vào ban ngày.

– Trẻ sơ sinh 12 tháng tuổi: Trẻ ngủ khoảng 13.5 giờ, trong đó đêm ngủ 11 giờ, ngày ngủ 2.5 giờ.

3. Trẻ sơ sinh ngủ nhiều có tốt không?

Trẻ sơ sinh ngủ nhiều tốt cho não

Giấc ngủ rất quan trọng với trẻ sơ sinh trong việc phát triển thể chất, trí tuệ và nhân cách sau này. Trung bình trẻ sơ sinh từ 1 – 12 tháng tuổi có giấc ngủ dài và thường kéo dài vào ban đêm. Do đó, trẻ sơ sinh ngủ nhiều, ngủ sâu giấc hoàn toàn tốt đối với trẻ. Mẹ cũng không nên làm gián đoạn giấc ngủ của trẻ như cho trẻ dậy ăn cháo, ăn bột.

Khi khung người trẻ sơ sinh cảm thấy thoải mái, trẻ sẽ tự thức dậy và lúc này, mẹ rất có thể cho trẻ ăn. Mẹ cũng nên hình thành thói quen ngủ, ăn uống để trẻ phát triển khoa học. Tuyệt đối không ngủ giờ giấc “vô tội vạ” vì sẽ ảnh hưởng tới hành vi của trẻ.

Yeutre.vn (Tổng hợp)


Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề Trẻ sơ sinh ngủ nhiều có tốt không? rồi nhé. Inffoody tin rằng bạn đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích rồi đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức Mẹ và Bé thì bạn xem thêm tại đây nhé: https://inffoody.com/mon-ngon-cho-be.

Từ khoá liên quan về chủ đề Trẻ sơ sinh ngủ nhiều có tốt không?

#Trẻ #sơ #sinh #ngủ #nhiều #có #tốt #không.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại INF Foody.

Nguồn: yeutre.vn.

 | 

Cách làm nước chấm bún chả ngon đúng chuẩn – Chi tiết 2020

Một số nội dung bài viết liên quan đến chủ đề Món Ngon Cho Bé được chúng tôi cập nhật mỗi ngày website inffoody. Mời các bạn chú ý theo dõi nhé.

Cách làm nước chấm bún chả ngon đúng chuẩn – Kiến thức từ chuyên gia.

Cách làm nước chấm bún chả tưởng chừng rất dễ, thế nhưng không phải tất cả mọi chị em đều rõ làm thế nào để nước chấm trở nên đậm đà hơn. Là thành phần không thể thiếu trong món ăn mang phong vị ẩm thực Hà nội, nước chấm bún chả phải có vị chua của chanh hòa lẫn trong vị cay của ớt, cùng với hương vị đặc trưng của nước mắm. Nước chấm có vẻ đơn giản, song lại góp phần không nhỏ quyết định độ ngon của món ăn. Nếu bạn cũng đang băn khoăn về cách pha chế sao cho ngon như ý, hãy cùng Yeutre.vn tham khảo ngay 2 cách làm như tiếp sau đây nhé.

1. Cách làm nước chấm bún chả với đu đủ, cà rốt

Nguyên liệu

 • 2 trái ớt
 • Tỏi, chanh, dấm
 • Đu đủ xanh, cà rốt
 • Nước mắm ngon
đu đủ xanh
Đu đủ xanh làm nước chấm – Ảnh Internet

Cách làm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

 • Gọt vỏ đu đủ, cắt bỏ phần mặt cho bớt nhựa, tách bỏ hạt rồi rửa sạch.
 • Tiếp đến bạn chuẩn bị sẵn 1 chậu nước muối pha loãng, cho đủ đủ vào ngâm trong nước muối khoảng 25 – 30 phút.
 • Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cắt khúc hoặc bào sợi rồi để ra rỗ cho ráo bớt nước.
 • Tỏi bóc vỏ, ớt cắt bỏ cuốn, đem tất cả đi rửa sạch rồi băm nhuyễn (nên băm càng nhuyễn càng tốt hoặc thái thành lát mỏng tùy ý thích).
 • Chanh rửa sạch, vô hiệu hóa hạt vắt lấy nước cốt (không nên vắt quá kỹ sẽ làm đắng nước chấm ).
 • Vớt đu đủ ra rửa sạch lại với nước rồi thái thành lát mỏng. Cho ra rổ để ráo.
nước chấm bún chả với đu đủ
Nước chấm bún chả với đu đủ và cà rốt. Ảnh: Internet

Bước 2: Tiến hành làm nước chấm 

 • Đu đủ sau khi thái lát trộn chung với cà rốt đã sơ chế rồi cho vào một tô thủy tinh.
 • Sau đó cho đường với nước cốt chanh, ớt vào cùng, trộn tất cả lên rồi ngâm khoảng 10 – 15 phút để gia vị thấm đều tạo hỗn hợp đồ chua.
 • Tiếp theo lấy một tô khác cho 100 ml nước vào, một ít đường rồi khuấy đều đến khi đường tan hết thì cho tiếp nước mắm và nước cốt chanh trộn lẫn với nhau.
 • Sau đó cho tỏi, ớt băm và đồ chua đã chuẩn bị vào tô nước chấm vừa pha là hoàn thành.

Lưu ý: đồ chua hoàn toàn có thể bỏ vào cùng hoặc bỏ riêng tùy ý thích. Nước chấm đun lại cho ấm rồi dùng sẽ ngon hơn.

2. Cách làm nước chấm bún chả với nước dùng gà và dừa tươi

Nguyên liệu

 • Nước dùng gà
 • Nước dừa tươi, đường, nước mắm.
 • Tỏi, ớt, chanh, giấm
nước dừa tươi
Nước dừa tươi sẽ giúp nước chấm đậm đà hơn. Ảnh: Internet

Cách làm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

 • Tỏi bóc vỏ, ớt cắt bỏ cuốn, rửa sạch rồi băm nhuyễn.
 • Chanh rửa sạch, tách bỏ hạt rồi vắt lấy nước cốt.

Bước 2: Tiến hành làm nước chấm

 • Đầu tiên bắt một cái nồi lên bếp, cho nước dừa tươi vào với đường, một ít muối, nước lọc và nước dùng gà khuấy đều cho hỗn hợp hòa tan. Sau đó bật lửa vừa để hâm sôi.
 • Khi thấy bọt nổi trên nồi nước thì vớt ra, đun tiếp 5 phút.
 • Sau đó tắt bếp, nhắc nồi xuống, để nguội. Cho thêm chanh (hoặc giấm ), hạt nêm, gia vị nêm nếm lại đến khi hợp khẩu vị.
 • Cuối cùng cho thêm tỏi, ớt đã băm nhuyễn vào trộn đều rồi thưởng thức.
nước chấm bún chả
Nước chấm bún chả với vị dừa và nước dùng gà. Ảnh: Internet

Nước chấm không những mang lại vị ngon khi ăn bún chả mà còn thích hợp để ăn chung với rau sống, bánh cuốn, bánh xèo… Vị chua cay đặc trưng trong nước chấm hòa quyện với miếng chả đậm đà khiến món ăn thơm ngon khó cưỡng. 

Một vài lưu ý

 • Tùy vào sở thích và khẩu vị cay, mặn của từng người mà chúng ta hoàn toàn có thể nêm nếm nước chấm sao cho hợp khẩu vị.
 • Đối với đu đủ và cà rốt ăn thì phải giòn mới ngon, thế nên các bạn hãy bóp chúng qua sơ với giấm trước rồi hãy tiến hành làm đồ chua.
 • Ngoài ra nếu muốn nước chấm thơm ngon hơn thì nên ngâm tỏi, ớt qua giấm.
 • Nhựa đu đủ có nhiều chất gây kích ứng thế nên khi gọt vỏ xong, bạn nên nên ngâm đu đủ trong nước khoảng 15 – 20 phút để vô hiệu hóa hết nhựa, đu đủ ngọt hơn khi ăn và tránh được trường hợp bị ngứa.
 • Nước chấm nếu muốn ngon và sánh mịn các bạn nên băm tỏi, ớt thật nhuyễn để khi cho vào trông ngon, bắt mắt hơn.

Hai cách làm nước chấm bún chả trên hẵn sẽ giúp món bún chả của bạn thêm phần hấp dẫn và ngon hơn. Bỏ túi 2 cách làm nước chấm bún chả ngon, bạn linh động chọn một trong 2 cách pha chế, để làm hài lòng khẩu vị người thưởng thức một cách dễ dàng hơn. 

Phương Dung tổng hợp


Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề Cách làm nước chấm bún chả ngon đúng chuẩn rồi nhé. Inffoody tin rằng bạn đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích rồi đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức Mẹ và Bé thì bạn xem thêm tại đây nhé: https://inffoody.com/mon-ngon-cho-be.

Từ khoá liên quan về chủ đề Cách làm nước chấm bún chả ngon đúng chuẩn

#Cách #làm #nước #chấm #bún #chả #ngon #đúng #chuẩn.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại INF Foody.

Nguồn: yeutre.vn.

 | 

https://yeutre.vn/bai-viet/ba-bau-nen-nam-nghieng-ben-nao-de-khong-anh-huong-den-thai-nhi.21277/ – Chi tiết 2020

Một số nội dung bài viết liên quan đến chủ đề Món Ngon Cho Bé được chúng tôi cập nhật mỗi ngày website inffoody. Mời các bạn chú ý theo dõi nhé.

https://yeutre.vn/bai-viet/ba-bau-nen-nam-nghieng-ben-nao-de-khong-anh-huong-den-thai-nhi.21277/ – Kiến thức từ chuyên gia.

https://yeutre.vn/bai-viet/ba-bau-nen-nam-nghieng-ben-nao-de-khong-anh-huong-den-thai-nhi.21277/

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề https://yeutre.vn/bai-viet/ba-bau-nen-nam-nghieng-ben-nao-de-khong-anh-huong-den-thai-nhi.21277/ rồi nhé. Inffoody tin rằng bạn đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích rồi đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức Mẹ và Bé thì bạn xem thêm tại đây nhé: https://inffoody.com/mon-ngon-cho-be.

Từ khoá liên quan về chủ đề https://yeutre.vn/bai-viet/ba-bau-nen-nam-nghieng-ben-nao-de-khong-anh-huong-den-thai-nhi.21277/

#httpsyeutrevnbaivietbabaunennamnghiengbennaodekhonganhhuongdenthainhi21277.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại INF Foody.

Nguồn: yeutre.vn.